Ενδοδοντική θεραπεία

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες η ενδοδοντική θεραπεία αποτελεί αναγκαιότητα. Ο στόχος της ενδοδοντικής θεραπείας είναι να σωθεί το δόντι ή η ρίζα του δοντιού, ώστε στην συνέχεια να αποκαταστήσουμε την δομή του. Αυτή είναι η θεραπεία που εφαρμόζεται πολλές φορές για την αντιμετώπιση του πόνου.

Για να είναι η ενδοδοντική θεραπεία αποτελεσματική, χρησιμοποιούμε ειδικές λούπες για μεγέθυνση, όπως και ένα ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του μήλου της ρίζας. Αυτά τα μέσα σε συνδυασμό με τα μέτρα αντισηψίας που χρησιμοποιούνται δίνουν προβλέψιμα αποτελέσματα.

Με την ενδοδοντική θεραπεία γίνεται απομάκρυνση των μικροβίων που βρίσκονται στο εσωτερικό της ρίζας του δοντιού και προκαλεί την δημιουργία πόνου. Μετά την ενδοδοντική θεραπεία γίνεται αποκατάσταση των δοντιών με στεφάνες μερικής ή ολικής κάλυψης.