Οδοντοστοιχίες

Παθήσεις κροταφογναθικής διάρθρωσης

Οι παθήσεις της Κροταφογναθικής διάρθρωσης (ΚΓΔ) εμφανίζονται όταν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία στις δομές του κροταφογναθικού συστήματος. Για την ομαλή λειτουργία της ΚΓΔ απαιτείται να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δομών του στοματογναθικού συστήματος: δοντιών, άνω και κάτω γνάθου και των μυών.

Στεφάνες

Οι στεφάνες χρησιμοποιούνται για την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση δοντιών τα οποία έχουν υποστεί βλάβες. Για την κατασκευή των στεφάνων χρησιμοποιούνται διαφορετικά υλικά. Το είδος του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της στεφάνης καθορίζει το αισθητικό αποτέλεσμα, την μακροβιότητα της αποκατάστασης και το κόστος της θεραπεία. Με την χρήση των ολοκεραμικών στεφάνων μπορούμε να να δημιουργήσουμε αισθητικές αποκαταστάσεις που μιμούνται τα φυσικά δόντια.

Η υψηλή ακρίβεια είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία και μακροβιότητα των στεφανών. Οι στεφάνες κατασκευάζονται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο υπό την καθοδήγηση του οδοντίατρου.